Efter årets 10 körtävlingar vilar Darius till årskiftet.
Första bilden visar en av våra promenadturer, barnen till häst.
Andra bilden visar Novemberbete på vår gräsmatta
Och sista bilden är vi nattning i lösdriften.